Veteranenschaaktoernooi 2021 afgelast

Op 2 januari 2021 informeerden wij u over een mogelijke doorgang van het Veteranen Lentetoernooi van de NHSB 2021 in Hoorn.

Op 6 januari 2021 zijn de eerste Pfizer-vaccins toegediend, een volgende prik volgt drie weken later. Ook bij de Modernavariant van het vaccin moet een tweede keer prik worden gehaald : vier weken later. Van de andere vaccins is nog te weinig bekend. Zo lang die tweede prik niet is gegeven, is er geen sprake van een werking van meer dan 90 %. Daarnaast is de lockdown verlengd.

Nu het vaccinatieschema in maart 2021 nog niet zal zijn uitgevoerd is het niet verantwoord om begin maart 2021 met het toernooi te starten.

Hoewel we met de te treffen voorzieningen waarschijnlijk wel een eind zullen komen is er dan ook onvoldoende vooruitzicht, dat we het toernooi probleemloos zullen kunnen laten doorgaan. We nemen dan ook niet het risico, dat er door deelname aan het toernooi corona-gerelateerde problemen ontstaan.

Met spijt in ons schaakhart hebben we dan ook besloten het toernooi dit jaar geen doorgang te laten vinden.

Wij vertrouwen er op, dat u begrip zult hebben voor dit besluit.

Volgend jaar gaan we er dan dubbel van genieten !

Veteranenkampioenschap afgelast

Het is helaas onvermijdelijk dat ook ons veteranenschaaktoernooi is geraakt door het corona virus. Wij zijn dan ook genoodzaakt het toernooi af te gelasten. Het toernooi wordt verplaatst naar volgend jaar.

De tot nu toe gespeelde wedstrijden worden zoals gebruikelijk doorgegeven aan de ratingcommissie. Het toernooi is namens de NHSB georganiseerd, en over de financiële afwikkeling wordt u nog op een later tijdstip geïnformeerd. Helaas blijft de wisselbeker dit  jaar – ongewild - in het bezit van de wedstrijdleider.

Om een en ander positief af te sluiten, gaan wij er vanuit elkaar volgend jaar, in goede gezondheid aan het schaakbord te ontmoeten. Laten we hopen dat het schaak virus het corona virus verslaat.